PL  EN  DE  FR  IT  ES  SK  RU 
Wybrane obiekty
L'église paroissiale Sainte-Catherine de Wilkowisko - Wilkowisko
Le Centre de l'architecture traditionnelle de Szymbark - Szymbark
L'église grecque-catholique Saint-Michel-Archange de Przysłup - Przysłup
L'église filiale grecque-catholique Saint-Luc-Apôtre de Kunkowa - Kunkowa
ACTUALITÉS
28.05.2018
Warsztaty malowania wzorów kwiatowych w Zalipiu

Co roku w okolicy Bożego Ciała Zalipie „rozkwita”. Domy przyozdabiane s± w tradycyjne, kwiatowe wzory. Sposób ich wykonywania i ciekaw± historię zwyczaju mieli okazję poznawać młodzi mieszkańcy Powi¶la D±browskiego, a także seniorzy  podczas warsztatów zorganizowanych przez MOT w dniu 22 maja. Każdy z uczestników własnoręcznie ozdobił drewnian± deseczkę lub ceramiczny dzwonek, ich artystyczna ekspresja przeniosła się także na studnię.

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu „¦więta, tradycje i zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce” w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Reviens à l’accueil